LEGE nr. 22/2010 din 2 martie 2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

2010-03-07 - Data intrarii in vigoare 07 Martie 2010

2010-03-04 - Publicat in Monitorul Oficial nr. 144 din 4 martie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Dupa articolul 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 70^1. - Prevederile referitoare la retinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplica venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANA
Bucuresti, 2 martie 2010.
Nr. 22.